• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leťme vysoko

Zážitková výstava pro děti a jejich rodiny
o lidské touze létat.

Expozice je vhodná pro děti od 6 let.

Zažijete svět létání a fyzikálních zákonů na vlastní kůži. Vydejte se s dětmi na cestu od počátků létání, přes inspiraci u létajících zvířat a rostlin až po etické otázky a ekologické dopady dnešní podoby létání. Nakouknete do přírodní laboratoře, vypustíte si vlastnoručně vyrobenou raketu, nebo si vyzkoušíte jaké to je, když vám narostou křídla.

Jaká nás čeká budoucnost?

Děti se dozví o budoucnosti létání, ať už to jsou létající auta, nebo dobývání vesmíru. Probíhající technologický vývoj má ale také své ekologické dopady a vyvolává etické otázky s nimiž se generace dnešních dětí v jejich životech jistě potkají. I tuto oblast výstava dětem přiblíží a přiměje se ptát dál...

Výstava vznikla jako společný projekt UUULu a Objevária úpravou původní výstavy vídeňského dětského muzea ZOOM, pod vedením Terezou Dobiášovou, Karey Rawitscher a Lukášem Urbancem.

 

Volní jako ptáci

On-line interaktivní představení.

Určena zejména dospívajícím a mladým lidem (věk 12+) . Je vhodný pro třídní kolektivy v karanténě, ale i pro dospělé.

I v době nucené samoty je třeba společně zpívat, tančit a zamýšlet se nad tím, kdo jsme a kým můžeme být. I v době epidemie se dospívá. Interaktivní on-line performance “Volní jako ptáci” nabízí platformu právě pro takové sdílení a prožívání v čase sociální izolace. 
 

Každý účastník obdrží e-mail s úvodním textem a přihlašovacími údaji. Díky nim se v konkrétním čase přihlásí nejlépe přes svůj počítač, v horším případě přes tablet/chytrý telefon k „nastavené události“ v platformě aplikace ZOOM (není třeba nic instalovat). Celá performance probíhá ve formě „videokonference“. Režisérka na začátku všem účastníkům vysvětlí pravidla a uvede je do tématu. Tanečnice po krátkém vystoupení navedou účastníky do aktivní interakce s výrazem, obličejem, pohybem.  60 minutový program uzavírá společná reflexe zážitku.

Inspirace a původní tvar
Inspiračním zdrojem pro původní fyzické interaktivní divadelní představení byla perská mystická báseň ze 13. století PTAČÍ SNĚM. Námět zpracoval např. Peter Brook a v knižní podobě také ilustrátor Petr Sís. Dramaturgyně a režisérka Tereza Dobiášová chtěla vytvořit „pouť k sobě“. V průběhu přípravy inscenace však do díla přirozeně vplynulo téma divadla - čím je pro lidi, kteří v něm žijí. Představení tak lze chápat jako otevření dveří do divadla, možnost „prožít divadlo“ i pro ty, kteří ještě nikdy na jevišti nestáli. Původní fyzické divadelní představení vzniklo v produkci Sladovny Písek a ve spolupráci s italským divadlem TPO.

On-line adaptace
Karanténa inspirovala Terezu Dobiášovou a její spolupracovníky k adaptaci projektu pro on-line prostředí. Česká performance je volným pokračováním italské on-line verze. Účastní se jí tanečnice Laterny magiky a italského divadla TPO.

 

Realizace v ND
V rámci doprovodných programů ND+ dlouhodobě hledá a testuje nové formáty práce s publikem. Program VOLNÍ JAKO PTÁCI je z hlediska participace s publikem v českém prostředí zcela mimořádný formát. 

Česká online verze vznikla jako kooperační projekt UUUL z.ú. a ND+.  Vývoj a realizaci 40 repríz v období září-listopad 2020 podpořilo Ministerstvo kultury ČR; pokračování projektu od prosince 2020 je podpořeno grantem Hl. města Prahy.

Je vhodný pro školní kolektivy (ZŠ a SŠ či zájmové skupiny dětí/mládeže ve věku 12+) a studenty/studentky VOŠ a VŠ (pedagogických, humanitních a uměleckých směrů).

Koncepce a scénář: Tereza Dobiášová
Režie: Tereza Dobiášová (UUUL z.ú.) a Davide Venturini (TPO)
Tanečnice Laterny magiky: Lucie Hrzalová, Anna Homola
Tanečnice TPO: Běla Dobiášová
On-line režie: Lenka Hubáčková (ND+)
S použitím hudby: Billie Eillish
Celková délka programu: 60 min.
Minimální kapacita: 10 osob
Maximální kapacita: 30 osob
Vstupné: zdarma
Technické požadavky: osobní počítače účastníků (v případě distanční výuky), účastníci potřebují využívat zvuk a videokameru počítače
Průběh: Performance probíhá formou videokonference. Jednotliví účastníci obdrží link s přístupem do virtuální místnosti.
Vybavení účastníků: Každý z účastníků potřebuje mít u sebe vlastní líčidla (rtěnky, tužky na obočí apod. ) a odličovací pomůcky.

Informace o průběhu programu a způsobu rezervace termínů poskytuje lenka.chobotova-vancova@uuul.cz

 

Jak zní svět

Online formát pro interakci muzeí a galerií se školami.

 

Interaktivní expozice (v přípravě pro rok 2021). 

 

Vhodné pro děti ve věku 6 - 10 let.
 

„Okolo nás vždycky něco nějak zní. Třeba když vstáváme, naše zívání. Maminka krájí chleba, bratr dupe, kočka mňouká, vítr fouká, déšť padá, slunce...  

Jsou zvuky, které se slyší. Některé se ale neslyší, zato se „vidí“, “cítí” nebo “představují”. V japonštině se popisují všechny tyto zvuky slovy. Ale nejenom v japonštině. Můžeme to dělat i my. Dělal to třeba Karel Čapek, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Zvuky, pocity, metodické a rytmické kadence převáděl do slov, vytvářel nová slova, hrál si s nimi a maloval slovy, aby jeho jazyk nebyl jen jazyk informací, ale aby budil ve čtenáři představivost a cit. A dělal to tak krásně, že si ho zamilovaly generace dětí i dospělých.

S kocourkem Kosmosem můžeme slyšet i vidět, jak zní kočičí svět. A můžeme zkusit najít, jak zní ten náš!“
 

České děti zaostávají za světem v jedné z klíčových kompetencí – gramotnosti. Jak online formát, tak expozice nabízejí alternativní cestu, jak podnítit děti k zájmu o svůj jazyk a ke kreativitě. Využijeme zvukomalebnost japonštiny i češtiny k tomu, aby si české děti začaly s jazykem „hrát“.

Online formát i expozice vycházejí z ilustrovaných knih pro děti japonské autorky žijící v Čechách Hiromi Ogato.

Vznik online verze podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 

Dětský Think Tank

Na pražských školách realizujeme v letech 2020 – 2022 projekt Školy pro budoucnost, na kterém spolupracujeme se Společností pro kreativitu ve vzdělávání a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

 

Hlavním cílem projektu je podpořit u žáků rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji prostřednictvím kreativního vzdělávání a programu Kreativní partnerství, který navazuje partnerskou spolupráci učitelů a žáků s experty z oblastí umění a tvůrčích profesí.

UUUL připravuje v rámci projektu Think Tank, který dává dětem prostor a podporu, aby pojmenovaly klíčová témata pro budoucnost, v kontaktu s osobnostmi veřejného života je hlouběji probádaly, daly hlavy dohromady a v ideálním případě i navrhly reálná řešení. Vznikne tak „dětský think-tank“, který hledá řešení na otázky dneška. Výstupem projektu má být veřejná konference, který děti za podpory týmu zrealizují

 

Projekt přináší kreativní metody práce a umělecké postupy ve výuce na základě zavedení principů kreativního vzdělávání a uměleckých postupů, které vede k aktivizaci žáků a posilování jejich kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů apod. 

 

Projekt ŠKOLY PRO BUDOUCNOST je spolufinancován Evropskou unií.

Accelerating children´s museums in V4

„Dětské muzeum je vklad do budoucnosti. Pomocí při založení dětského muzea podporuje společnost svůj vlastní rozvoj: budoucí přední inženýry, vědce, podnikatele, umělce, učitele, řemeslníky i snílky, kteří jsou dnes ještě dětmi.“

Mary Sinker, dlouholetá ředitelka Kohl Children's Museum, Chicago, USA.

První dětská muzea vznikla v USA před více než 100 lety. V 70tých letech minulého století se tímto systémem nechaly inspirovat státy západní Evropy a začaly reformovat klasická muzea. Abychom i my zpřístupnily muzea široké veřejnosti, integrovaly je do systému vzdělávání a tím výrazně zvýšily efekt kreativního vzdělávání na společnost, rozhodli jsme se oslovit partnery z Visegrádské čtyřky a připravili společný projekt s názvem „Accelerating children´s museums in V4“.

Tento projekt, na který jsme získali zdroje z Mezinárodního Visegrádského fondu, umožňuje zvýšit kvalifikaci manažerů v řízení dětských muzeí v Čechách, na Slovensku, Maďarsku a Polsku, aby tyto organizace, zaměřující se na práci s dětmi, byly úspěšné, stabilizované a jejich fungování trvale udržitelné.

 

© 2020 UUUL. Design by Monografika.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now